Program komputerowy Bitfarma - informacje ogólne

Program komputerowy Bitfarma jest narzędziem informatycznym służącym do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w gospodarstwach rolnych a także do wspomagania procesu planowania i podejmowania decyzji z zakresu bieżącego zarządzania produkcją roślinną. 1 Oprogramowanie zostało przygotowane przez firmę Bitcomp Polska (www.bitcomp-polska.pl) i Centrum Doradztwa Rolniczego (www.cdr.gov.pl). Program Bitfarma jest przeznaczony zarówno dla rolników jak i dla doradców rolniczych. Przy użyciu jednej instalacji programu można prowadzić zapisy dla wielu gospodarstw rolnych co jest szczególnie istotne z punktu widzenia doradców rolniczych. Bitfarma jest programem działającym na lokalnym komputerze użytkownika i dla sprawnego działania nie wymaga w trakcie użytkowania połączenia z Internetem. Połączenie internetowe jest wymagane dla aktualizacji programu oraz do przesyłania danych do Hurtowni Danych. Obecnie program składa się z następujących głównych elementów:

W trakcie opracowywania są również moduły dotyczące produkcji zwierzęcej.