Inne funkcje programu


Wszystkie dane dotyczące kosztów bezpośrednich produkcji polowej jak również przychody mogą być następnie analizowane w module ekonomicznym programu. Import danych z kart pół do modułu ekonomicznego odbywa się automatycznie. Program Bitfarma wyposażony jest również w moduł raportów. W programie zdefiniowano szereg raportów dotyczących technologii produkcji, planu upraw, zużytych środków produkcji, osiągniętych plonów, ekonomiki produkcji. Jednym z podstawowych raportów generowanych w programie jest wniosek o płatności bezpośrednie i płatności z tytułu ONW. Program umożliwia również automatyczne przygotowanie, w postaci raportu, ewidencji zabiegów ochrony roślin.