28.12.2017 r.
UWAGA!
Z dniem 1 stycznia 2018 roku sprzedaż Bitfarmy jest wycofana. Program nie będzie dalej rozwijany. Wykupione licencje są ważne dożywotnio.


21.06.2016 r.
UWAGA!
Dostępna jest aktualizacja naszego programu!
Obejmuje ona zaktualizowane rejestry nawozów, środków ochrony roślin i odmian. Z aktualizacji tej mogą skorzystać bezpłatnie te osoby, które mają licencję na wersję 8.0.0.


12.06.2015 r.
UWAGA!
Dostępna jest aktualizacja naszego programu!
Obejmuje ona zaktualizowane rejestry nawozów, środków ochrony roślin i odmian. Z aktualizacji tej mogą skorzystać bezpłatnie te osoby, które mają licencję na wersję 8.0.0.


23.04.2014 r.
UWAGA!
Dostępna jest nowa wersja 8.0.0 naszego programu!
Obejmuje ona zaktualizowane wnioski o płatności rolno-środowiskowe. Aktualizacji uległy także takie rejestry jak nawozy, środki ochrony roślin i odmiany.


06.05.2013 r.
UWAGA!
Dostępna jest nowa wersja 7.0.0 naszego programu!
Obejmuje ona zaktualizowane wnioski o płatności rolno-środowiskowe. Aktualizacji uległy także takie rejestry jak nawozy, środki ochrony roślin i odmiany.


10.05.2012 r.
AKTUALIZACJA!
Dostępna jest nowa wersja 6.0.1 naszego programu!
Obejmuje ona zaktualizowane rejestry takie jak nawozy, środki ochrony roślin i odmiany.


30.03.2012 r.
UWAGA!
Dostępna jest nowa wersja 6.0.0 naszego programu!
Obejmuje ona zaktualizowane wnioski o płatności rolno-środowiskowe. Aktualizacji uległy także takie rejestry jak nawozy, środki ochrony roślin i odmiany. Wprowadzono również poprawki do modułu magazynowego.


09.05.2011 r.
UWAGA!
Dostępna jest nowa wersja 5.0.1 naszego programu!
Obejmuje ona zaktualizowane wnioski o płatności rolno-środowiskowe i wydruki magazynowe. Aktualizacji uległy także takie rejestry jak nawozy, środki ochrony roślin i odmiany.


04.04.2011 r.
UWAGA!
Dostępna jest już nowa wersja 5.0 naszego programu!
Aktualizacja obejmuje nowe wnioski o płatności obszarowe na rok 2011. Zmieniono również formaty wydruków zgłoszeń i rejestrów w module zwierzęcym. Aktualizacji uległy także takie rejestry jak nawozy, środki ochrony roślin czy też odmiany. Aktualizacja zawiera także wiele innych mniejszych zmian i poprawek.


29.04.2010 r.
UWAGA!
Dostępna jest już nowa wersja 4.0 naszego programu!
Aktualizacja obejmuje nowe wnioski o płatności obszarowe oraz rolno-środowiskowe na rok 2010. Dodano również wiele nowych raportów przydatnych przy planowaniu produkcji roślinnej. Aktualizacji uległy także takie rejestry jak nawozy, środki ochrony roślin czy też odmiany. Dokonano również zmian w module zwierzęcym gdzie dodane zostało zdarzenie typu "Przemieszczenie inne". Aktualizacja zawiera także wiele innych mniejszych zmian i poprawek.


22.10.2009 r.
Aktualizacja rejestrów nawozów, odmian i środków ochrony roślin.


8.09.2009 r.
Dodany został nowy moduł do rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolnym. Moduł jest zgodny z wymaganiami ARiMR i pozwala na tworzenie stad bydła oraz świń a następnie rejestrację wszystkich zdarzeń takich jak urodzenie, zakup, sprzedaż itd. Po zarejestrowaniu zdarzenia możliwy jest wydruk kart wsadowych księgi rejestrowej oraz druków powiadamiających dla agencji.


17.07.2009 r.
Nowe raporty jak i modyfikacje już tych istniejących. Nowe raporty służą głównie do planowania zużycia i zakupu środków produkcji takich jak: nawozy, materiał siewny oraz środki ochrony roślin. Dodatkowo zostały zaktualizowane rejestry nawozów, środków ochrony roślin, odmian oraz roślin.


22.04.2009 r.
Aktualizacja wniosków obszarowych i rolno-środowiskowych.


16.04.2009 r.
Kilka zmian we wnioskach o płatności obszarowe i rolno-środowiskowe. Wersja 3.0.1.1 ma między innymi dodaną możliwość samodzielnego numerowania grup upraw drukowanych na wniosku o płatności obszarowe i rolno-środowiskowe.


1.04.2009 r.
Chcielibyśmy Państwa poinformować, że dostępna jest już nowa wersja 3.0.1 naszego programu. Wersja ta została uzupełniona o wnioski rolno-środowiskowe oraz zmodyfikowany został moduł rekomendacji nawozowych.


11.03.2009 r.
Niniejszym chcielibyśmy Państwa poinformować, że dostępna jest już nowa wersja 3.0.0 naszego programu. Wersja ta, nazwana Bitfarma 2009, pozwala m.in. na wypełnianie nowego wniosku o dopłaty bezpośrednie (na rok 2009). Inne duże zmiany w programie to zaktualizowane rejestry nawozów, odmian i pestycydów. Dodano też nową funkcjonalność służącą do ewidencjonowania i obliczania kosztów maszyn i budynków. Bitfarma 2009 to również szereg zmian poprawiających funkcjonalność w takich modułach jak planowanie nawożenia, moduł ekonomiczny, moduł map, wydruki, system pomocy i wiele innych.


3.10.2008 r.
Nasz program zdobył Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, więcej informacji znajdą Państwo tutaj25.06.2008 r.
UWAGA! Obecnie dostępna jest do pobrania najnowsza wersja 2.0.3 naszego programu. Do wersji tej zostały dodane nowe raporty: zestawienie operacji magazynowych i rejestr działalności rolno-środowiskowej. Zawiera ona również pakiety rolno-środowiskowe na lata 2007-2013 oraz wniosek o dopłaty bezpośrednie na rok 2008.


1.05.2008 r.

    Obecnie dostępna jest do pobrania najnowsza wersja 2.0.2 naszego programu. Wersja ta została wzbogacona głównie o drobne ulepszenia funkcjonalności. Zawiera ona również pakiety rolno-środowiskowe na lata 2007-2013 oraz wniosek o dopłaty bezpośrednie na rok 2008.