Moduł magazynowy
1Okno główne modułu magazynowego


W celu ułatwienia procesu zarządzania zapasami w gospodarstwie program Bitfarma został wyposażony w prosty moduł magazynowy umożliwiający ewidencjonowanie obrotu zapasami produktów rolnych i środków produkcji. Użytkownik ma możliwość ewidencjonowania takich zdarzeń jak: zakup, sprzedaż, zużycie w gospodarstwie itp. Dane o produktach wytworzonych w gospodarstwie (np. zbiory) są przenoszone do danych magazynowych automatycznie w momencie wypełnienia odpowiedniej zakładki w karcie pola. Podobnie w przypadku zużycia środków produkcji zaewidencjonowanych w magazynie.