Wykorzystanie map
1Widok okna programu z aktywną mapą gospodarstwa


Program Bitfarma wyposażony został również w moduł współpracujący z mapami. W programie można wykorzystywać zarówno mapy cyfrowe (np. w formacie shape) jak również skanowane mapy ewidencyjne ( w przypadku stosowania map skanowanych moduł map ma jedynie charakter informacyjny ze względu na małą dokładność pomiarów wykonanych przy użyciu takich map). Moduł map oprócz obliczania powierzchni poszczególnych upraw oferuje możliwość przygotowania map tematycznych. Na mapie tematycznej można umieścić wszystkie informacje zgromadzone w karcie pola. Program umożliwia również import i wykorzystanie map przygotowanych przy użyciu przenośnych urządzeń GPS.