Umowa licencyjna

Bitcomp-Polska Sp. z o. o. ma wyłączne prawa autorskie do programu Bitfarma.
Zakup pojedynczej licencji uprawnia do korzystania z programu Bitfarma tylko przez właściciela licencji.
Użycie programu Bitfarma przez podmioty inne niż właściciel licencji wymaga wykupienia oddzielnej licencji od Bitcomp-Polska Sp. z o.o.
Każde inne użycie i wszelka modyfikacja oprogramowania lub plików jest zabroniona.
Firma Bitcomp-Polska Sp. z o .o. nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wywołane używaniem tej wersji.

Zgadzam się        Nie zgadzam się

Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi materiałów informacyjnych o programie Bitfarma
* - Pole oznaczone czerwoną gwiazdką jest wymagane.

Poprzednie wersje